Oborové kurzy


Kliknutím na název kurzu zobrazíte detailní informace a formulář pro elektronické přihlášení.

Obor / Název / Garant / Místo konání Program Přihlášeno / Počet účastníků Term Fee
Dermatovenerologie
Základy dermatovenerologie - kurz bude probíhat distanční formou
prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 05.09 ~ 09.09.2022 2,250.00 Kč
Endokrinologie a diabetologie
Předatestační Endokrinologie
MUDr. Jan Gojda, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Program Neomezeno 19.09 ~ 23.09.2022 4,500.00 Kč
Endokrinologie a diabetologie
Předatestační kurz Diabetologie a metabolismus
MUDr. Jan Gojda, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Program Neomezeno 26.09 ~ 30.09.2022 4,500.00 Kč
Gynekologie a porodnictví
Základy gynekologie a porodnictví - Vaginální porodnické extrakční operace (praktická část)
prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 8/8 14.09.2022 950.00 Kč
Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Základy ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Program Neomezeno 19.09 ~ 23.09.2022 4,500.00 Kč
Radiační onkologie
Biologie nádorů
doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Program Neomezeno 26.09.2022 950.00 Kč
Radiační onkologie
Radiologická fyzika
doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Program Neomezeno 12.09.2022 950.00 Kč
Radiologie a zobrazovací metody
Základy radiologie
prof. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 19.09 ~ 23.09.2022 4,500.00 Kč
Rehabilitační a fyzikální medicína
Fyzikální terapie
MUDr. Zoran Nerandžič
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Program Neomezeno 14.11 ~ 16.11.2022 2,700.00 Kč
Rehabilitační a fyzikální medicína
Úvod do rehabilitace
MUDr. Zoran Nerandžič
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Program Neomezeno 05.09 ~ 09.09.2022 4,000.00 Kč
Vnitřní lékařství
Předatestační kurz vnitřního lékařství
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Program Neomezeno 05.09 ~ 16.09.2022 9,000.00 Kč

Povinné kurzy


Kliknutím na název kurzu zobrazíte detailní informace a formulář pro elektronické přihlášení.

Obor / Název / Garant / Místo konání Program Přihlášeno / Počet účastníků Term Fee
Lékařská první pomoc
doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.
České Budějovice, Nemocnice České Budějovice
Program 43/43 07.09 ~ 09.09.2022 2,700.00 Kč
Lékařská první pomoc
doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Program 43/43 12.09 ~ 14.09.2022 2,700.00 Kč
Lékařská první pomoc - kurz se bude konat distančně
doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Program Neomezeno 19.09 ~ 21.09.2022 2,700.00 Kč
Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
České Budějovice, Nemocnice České Budějovice
Nebyl vložen 41/41 15.09.2022 950.00 Kč
Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 40/40 06.10.2022 950.00 Kč
Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 40/40 01.12.2022 950.00 Kč
Radiační ochrana
prof. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 15.09.2022 950.00 Kč
Radiační ochrana
prof. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 10.11.2022 950.00 Kč
Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
MUDr. David Marx, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 56/56 29.09 ~ 30.09.2022 1,800.00 Kč
Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
MUDr. David Marx, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 56/56 24.11 ~ 25.11.2022 1,800.00 Kč

Nepovinné kurzy


Kliknutím na název kurzu zobrazíte detailní informace a formulář pro elektronické přihlášení.

Obor / Název / Garant / Místo konání Program Přihlášeno / Počet účastníků Term Fee
Anesteziologie a intenzivní medicína
Předatestační kurz Anesteziologie a intenzivní medicína + test
prof. MUDr. Jan Pachl, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 19.09 ~ 30.09.2022 9,000.00 Kč

MMXV © INIS17 3.LF UK Intranet.