Oborové kurzy


Kliknutím na název kurzu zobrazíte detailní informace a formulář pro elektronické přihlášení.

Obor / Název / Garant / Místo konání Program Přihlášeno / Počet účastníků Term Fee
-
Základy neurologie
prof. MUDr. Ivana Štětkářová, Ph.D., MHA
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 23.03 ~ 27.03.2020 4,500.00 Kč
Anesteziologie a intenzivní medicína
Anesteziologie a intenzivní medicína + test
prof. MUDr. Jan Pachl, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 20.04 ~ 30.04.2020 9,000.00 Kč
Chirurgie
Základy chirurgie
prof. MUDr. Robert Gürlich, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 14.09 ~ 18.09.2020 4,500.00 Kč
Gynekologie a porodnictví
Základy gynekologie a porodnictví
prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 21.09 ~ 24.09.2020 4,500.00 Kč
Gynekologie a porodnictví
Základy gynekologie a porodnictví - Vaginální porodnické extrakční operace (praktická část)
prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 0/8 07.09.2020 950.00 Kč
Gynekologie a porodnictví
Základy gynekologie a porodnictví - Vaginální porodnické extrakční operace (praktická část)
prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 2/8 09.03.2020 950.00 Kč
Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu
Kurz před atestací Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 08.06 ~ 12.06.2020 4,500.00 Kč
Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu
Základy ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 13.01 ~ 17.01.2020 4,500.00 Kč
Pediatrie
Základy pediatrie
doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 20.04 ~ 24.04.2020 4,500.00 Kč
Plastická chirurgie
Předatestační kurz Plastická chirurgie
prof. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 02.11 ~ 06.11.2020 4,500.00 Kč
Radiační onkologie
Biologie nádorů
doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 14.09.2020 950.00 Kč
Radiační onkologie
Radiologická fyzika
doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 21.09.2020 950.00 Kč
Radiologie a zobrazovací metody
Magnetická rezonance
doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 22.04 ~ 23.04.2020 1,800.00 Kč
Radiologie a zobrazovací metody
Muskuloskeletální radiologie
doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 14.09 ~ 15.09.2020 1,800.00 Kč
Rehabilitační a fyzikální medicína
Fyzikální terapie
MUDr. Jan Vacek, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 30.09 ~ 02.10.2020 2,700.00 Kč
Rehabilitační a fyzikální medicína
Předatestační kurz Rehabilitační a fyzikální medicína
MUDr. Jan Vacek, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 20.04 ~ 30.04.2020 9,000.00 Kč
Urologie
Ultrasonografie v urologii
doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 06.05.2020 1,900.00 Kč
Urologie
Ultrasonografie v urologii
doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 07.05.2020 1,900.00 Kč
Urologie
Ženská urologie
doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 20.05.2020 1,900.00 Kč
Vnitřní lékařství
Předatestační kurz Vnitřní lékařství
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 05.10 ~ 16.10.2020 9,000.00 Kč
Vnitřní lékařství
Základy vnitřního lékařství
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 27.01 ~ 31.01.2020 4,500.00 Kč
Vnitřní lékařství
Základy vnitřního lékařství
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 05.10 ~ 09.10.2020 4,500.00 Kč

Povinné kurzy


Kliknutím na název kurzu zobrazíte detailní informace a formulář pro elektronické přihlášení.

Obor / Název / Garant / Místo konání Program Přihlášeno / Počet účastníků Term Fee
Lékařská první pomoc
doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 45/45 27.01 ~ 29.01.2020 2,700.00 Kč
Lékařská první pomoc
doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 44/44 03.03 ~ 05.03.2020 2,700.00 Kč
Lékařská první pomoc
doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 14/42 14.09 ~ 16.09.2020 2,700.00 Kč
Lékařská první pomoc
doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 9/42 21.09 ~ 23.09.2020 2,700.00 Kč
Lékařská první pomoc
doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.
České Budějovice, Nemocnice České Budějovice
Nebyl vložen 30/30 07.09 ~ 09.09.2020 2,700.00 Kč
Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 52/52 13.02.2020 950.00 Kč
Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 46/52 11.06.2020 950.00 Kč
Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 01.10.2020 950.00 Kč
Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 2/52 03.12.2020 950.00 Kč
Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
České Budějovice, Nemocnice České Budějovice
Nebyl vložen 30/30 17.09.2020 950.00 Kč
Radiační ochrana
doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 44/52 23.01.2020 950.00 Kč
Radiační ochrana
doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 24/52 21.05.2020 950.00 Kč
Radiační ochrana
doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
České Budějovice, Nemocnice České Budějovice
Nebyl vložen 30/30 28.05.2020 950.00 Kč
Radiační ochrana
doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 17.09.2020 950.00 Kč
Radiační ochrana
doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 12.11.2020 950.00 Kč
Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
MUDr. David Marx, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 11.02 ~ 12.02.2020 1,800.00 Kč
Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
MUDr. David Marx, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 15.04 ~ 16.04.2020 1,800.00 Kč
Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
MUDr. David Marx, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 16.09 ~ 17.09.2020 1,800.00 Kč
Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
MUDr. David Marx, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 11.11 ~ 12.11.2020 1,800.00 Kč
Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
MUDr. David Marx, Ph.D.
České Budějovice, Nemocnice České Budějovice
Nebyl vložen 30/30 18.06 ~ 19.06.2020 1,800.00 Kč

Nepovinné kurzy


Kliknutím na název kurzu zobrazíte detailní informace a formulář pro elektronické přihlášení.

Obor / Název / Garant / Místo konání Program Přihlášeno / Počet účastníků Term Fee
-
Psychoedukace u schizofrenie: teorie a praxe
prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 5/20 16.09.2020 950.00 Kč
-
Psychoedukace u schizofrenie: teorie a praxe
prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 5/20 08.01.2020 950.00 Kč
-
Základy práce s psychotickým pacientem
prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 2/20 07.01.2020 950.00 Kč
-
Základy práce s psychotickým pacientem
prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 0/20 15.09.2020 950.00 Kč
Ortodoncie
Praktický kurz tvarování drátů
MUDr. Wanda Urbanová, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Program 6/20 20.01 ~ 24.01.2020 500.00 Kč

MMXV © INIS17 3.LF UK Intranet.