Oborové kurzy


Kliknutím na název kurzu zobrazíte detailní informace a formulář pro elektronické přihlášení.

Obor / Název / Garant Program Přihlášeno / Počet účastníků Termín Poplatek
-
Novinky z vnitřního lékařství
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
Nebyl vložen Neomezeno 05.06 ~ 09.06.2017 4,000.00 Kč
-
Novinky z vnitřního lékařství
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
Nebyl vložen Neomezeno 18.09 ~ 22.09.2017 4,000.00 Kč
Chirurgie
Specializační kurz před atestací
prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.
Nebyl vložen Neomezeno 30.10 ~ 10.11.2017 7,000.00 Kč
Lékařská mikrobiologie
Lékařská bakteriologie
doc. MUDr. Marek Bednář, CSc.
Nebyl vložen Neomezeno 13.11 ~ 16.11.2017 4,000.00 Kč
Neurologie
Předatestační kurz z neurologie
prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.
Nebyl vložen Neomezeno 02.10 ~ 27.10.2017 12,000.00 Kč
Plasticka chirurgi
Předatestační kurz z plastické chirurgie
doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.
Nebyl vložen Neomezeno 06.11 ~ 10.11.2017 4,000.00 Kč
Radiační onkologie
Biologie nádorů
doc.MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.
Nebyl vložen Neomezeno 18.09.2017 950.00 Kč
Radiační onkologie
Radiační ochrana pro aplikující odborníky
doc.MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.
Nebyl vložen Neomezeno 09.10 ~ 13.10.2017 4,000.00 Kč
Radiační onkologie
Radiologická fyzika
doc.MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.
Nebyl vložen Neomezeno 11.09.2017 950.00 Kč
Radiologie a zobrazovací metody
Magnetická rezonance
doc. MUDr. Václav Janík, CSc.
Nebyl vložen Neomezeno 14.09 ~ 15.09.2017 1,800.00 Kč
Radiologie a zobrazovací metody
Novinky z radiologie ukončený testem
doc. MUDr. Václav Janík, CSc.
Nebyl vložen Neomezeno 16.10 ~ 20.10.2017 4,000.00 Kč
Urologie
Ženská urologie
doc.MUDr. Robert Grill, Ph.D.
Program 12/13 24.05.2017 1,900.00 Kč

Povinné kurzy


Kliknutím na název kurzu zobrazíte detailní informace a formulář pro elektronické přihlášení.

Název / Garant Program Přihlášeno / Počet účastníků Termín Poplatek
Lékařská první pomoc
doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.
Nebyl vložen 21/21 11.09 ~ 13.09.2017 2,700.00 Kč
Lékařská první pomoc
doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.
Nebyl vložen 11/20 18.09 ~ 20.09.2017 2,700.00 Kč
Lékařská první pomoc
doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.
Nebyl vložen 14/20 25.09 ~ 27.09.2017 2,700.00 Kč
Prevence užívání návykových látek a léčba závislostí
prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
Program 44/44 01.06.2017 950.00 Kč
Prevence užívání návykových látek a léčba závislostí
prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
Nebyl vložen Neomezeno 05.10.2017 950.00 Kč
Prevence užívání návykových látek a léčba závislostí
prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
Nebyl vložen Neomezeno 07.12.2017 950.00 Kč
Radiační ochrana
doc. MUDr. Evžen Hnčíř, Ph.D. MBA
Program 39/41 23.05.2017 950.00 Kč
Radiační ochrana
doc. MUDr. Evžen Hnčíř, Ph.D. MBA
Nebyl vložen Neomezeno 19.09.2017 950.00 Kč
Radiační ochrana
doc. MUDr. Evžen Hnčíř, Ph.D. MBA
Nebyl vložen Neomezeno 21.11.2017 950.00 Kč
Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
MUDr. David Marx, Ph.D.
Nebyl vložen 37/40 28.06 ~ 29.06.2017 1,800.00 Kč
Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
MUDr. David Marx, Ph.D.
Nebyl vložen Neomezeno 20.09 ~ 21.09.2017 1,800.00 Kč
Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
MUDr. David Marx, Ph.D.
Nebyl vložen Neomezeno 29.11 ~ 30.11.2017 1,800.00 Kč

Nepovinné kurzy


Kliknutím na název kurzu zobrazíte detailní informace a formulář pro elektronické přihlášení.

Obor / Název / Garant Program Přihlášeno / Počet účastníků Termín Poplatek

Nejsou vypsány žádné kurzy

MMXV © INIS17 3.LF UK Intranet.