Oborové kurzy


Kliknutím na název kurzu zobrazíte detailní informace a formulář pro elektronické přihlášení.

Obor / Název / Garant / Místo konání Program Přihlášeno / Počet účastníků Term Fee
-
Simulace kritických stavů
MUDr. Michael Stern, MBA
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Program Anotace 0/10 16.09 ~ 17.09.2021 7,000.00 Kč
Anesteziologie a intenzivní medicína
Základy anesteziologie a intenzivní medicíny
prof. MUDr. Jan Pachl, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 08.11 ~ 12.11.2021 4,500.00 Kč
Dermatovenerologie
Základy dermatovenerologie
prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 06.09 ~ 10.09.2021 4,500.00 Kč
Gynekologie a porodnictví
Základy gynekologie a porodnictví - Vaginální porodnické extrakční operace (praktická část)
prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 15.09.2021 950.00 Kč
Kardiologie
Předatestační kurz Kardiologie
prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 20.09 ~ 24.09.2021 4,500.00 Kč
Neurologie
Předatestační kurz Neurologie
doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., MHA
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 06.09 ~ 01.10.2021 12,000.00 Kč
Nukleární medicína
Kurz z Nukleární medicíny
doc. MUDr. Otto Lang, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Program Neomezeno 04.10 ~ 05.10.2021 1,800.00 Kč
Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu
Kurz před atestací Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 06.09 ~ 10.09.2021 4,500.00 Kč
Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu
Základy ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 14.06 ~ 18.06.2021 4,500.00 Kč
Pediatrie
Základy pediatrie
doc.MUDr. Felix Votava, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 22.11 ~ 26.11.2021 4,500.00 Kč
Plastická chirurgie
Předatestační kurz Plastická chirurgie
prof. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 01.11 ~ 05.11.2021 4,500.00 Kč
Psychiatrie
Psychofarmakologie
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 21.06 ~ 23.06.2021 2,700.00 Kč
Radiační onkologie
Biologie nádorů
doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 13.09.2021 950.00 Kč
Radiační onkologie
Radiologická fyzika
doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 20.09.2021 950.00 Kč
Urologie
Ultrasonografie v urologii
doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 10/12 05.05.2021 1,900.00 Kč
Urologie
Ultrasonografie v urologii
doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 8/12 06.05.2021 1,900.00 Kč
Urologie
Ženská urologie
doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 19.05.2021 950.00 Kč
Vnitřní lékařství
Základy vnitřního lékařství
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 14.06 ~ 18.06.2021 4,500.00 Kč
Vnitřní lékařství
Základy vnitřního lékařství
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 18.10 ~ 22.10.2021 4,500.00 Kč

Povinné kurzy


Kliknutím na název kurzu zobrazíte detailní informace a formulář pro elektronické přihlášení.

Obor / Název / Garant / Místo konání Program Přihlášeno / Počet účastníků Term Fee
Lékařská první pomoc
doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.
České Budějovice, Nemocnice České Budějovice
Nebyl vložen 42/42 08.09 ~ 10.09.2021 2,700.00 Kč
Lékařská první pomoc
doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 43/43 13.09 ~ 15.09.2021 2,700.00 Kč
Lékařská první pomoc
doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 42/42 20.09 ~ 22.09.2021 2,700.00 Kč
Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 40/40 10.06.2021 950.00 Kč
Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
České Budějovice, Nemocnice České Budějovice
Nebyl vložen 39/40 16.09.2021 950.00 Kč
Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 8/40 30.09.2021 950.00 Kč
Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 6/40 02.12.2021 950.00 Kč
Radiační ochrana
doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 8/50 16.09.2021 950.00 Kč
Radiační ochrana
doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 7/50 11.11.2021 950.00 Kč
Radiační ochrana - DOPOLEDNÍ
doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 27/50 20.05.2021 950.00 Kč
Radiační ochrana - DOPOLEDNÍ
doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
České Budějovice, Nemocnice České Budějovice
Nebyl vložen 40/40 27.05.2021 950.00 Kč
Radiační ochrana - ODPOLEDNÍ
doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 27/50 20.05.2021 950.00 Kč
Radiační ochrana - ODPOLEDNÍ
doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
České Budějovice, Nemocnice České Budějovice
Nebyl vložen 7/40 27.05.2021 950.00 Kč
Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
MUDr. David Marx, Ph.D.
České Budějovice, Nemocnice České Budějovice
Nebyl vložen 41/41 17.06 ~ 18.06.2021 1,800.00 Kč
Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
MUDr. David Marx, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 17/50 25.11 ~ 26.11.2021 1,800.00 Kč
Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
MUDr. David Marx, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 9/50 16.09 ~ 17.09.2021 1,800.00 Kč

Nepovinné kurzy


Kliknutím na název kurzu zobrazíte detailní informace a formulář pro elektronické přihlášení.

Obor / Název / Garant / Místo konání Program Přihlášeno / Počet účastníků Term Fee
Ortodoncie
Praktický kurz tvarování drátů
MUDr. Wanda Urbanová, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Program 13/20 24.05 ~ 28.05.2021 2,500.00 Kč

MMXV © INIS17 3.LF UK Intranet.