Oborové kurzy


Kliknutím na název kurzu zobrazíte detailní informace a formulář pro elektronické přihlášení.

Obor / Název / Garant Program Přihlášeno / Počet účastníků Termín Poplatek
Anesteziologie a intenzivní medicína
Předatestační kurz + test
prof. MUDr. Jan Pachl, CSc.
Nebyl vložen Neomezeno 08.10 ~ 19.10.2018 9,000.00 Kč
Dětské lékařství
Základy dětského lékařství
doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D.
Program Neomezeno 23.04 ~ 27.04.2018 4,500.00 Kč
Endokrinologie a diabetologie
Předatestační kurz z endokrinologie a diabetologie
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
Nebyl vložen Neomezeno 01.10 ~ 12.10.2018 9,000.00 Kč
Gynekologie a porodnictví
Předatestační kurz z Gynekologie a porodnictví
prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
Program Neomezeno 16.04 ~ 27.04.2018 9,000.00 Kč
Kardiologie
Předatestační kurz
prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC, FACC
Program Neomezeno 23.04 ~ 27.04.2018 4,500.00 Kč
Lékařská mikrobiologie
Lékařská bakteriologie
doc. MUDr. Marek Bednář, CSc.
Nebyl vložen Neomezeno 20.11 ~ 23.11.2018 3,500.00 Kč
Neurologie
Základy neurologie
prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.
Nebyl vložen Neomezeno 10.09 ~ 21.09.2018 9,000.00 Kč
Radiační onkologie
Biologie nádorů
doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.
Nebyl vložen Neomezeno 18.09.2018 950.00 Kč
Radiační onkologie
Radiační ochrana pro aplikující odborníky
doc.MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.
Nebyl vložen Neomezeno 08.10 ~ 12.10.2018 4,500.00 Kč
Radiační onkologie
Radiologická fyzika
doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.
Nebyl vložen Neomezeno 11.09.2018 950.00 Kč
Radiologie a zobrazovací metody
Magnetická rezonance
doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Program Neomezeno 17.05 ~ 18.05.2018 1,800.00 Kč
Radiologie a zobrazovací metody
Muskuloskeletální radiologie
doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Nebyl vložen Neomezeno 17.09 ~ 18.09.2018 1,800.00 Kč
Radiologie a zobrazovací metody
Novinky z radiologie + test
doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Nebyl vložen Neomezeno 12.11 ~ 16.11.2018 4,500.00 Kč
Urologie
Ultrasonografie
doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D., MHA
Nebyl vložen 7/12 03.05.2018 1,900.00 Kč
Urologie
Ultrasonografie
doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D., MHA
Nebyl vložen 11/12 02.05.2018 1,900.00 Kč
Urologie
Ženská urologie
doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D., MHA
Nebyl vložen 12/12 16.05.2018 1,900.00 Kč
Vnitřní lékařství
Předatestační kurz z vnitřního lékařství
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
Nebyl vložen Neomezeno 24.09 ~ 05.10.2018 9,000.00 Kč

Povinné kurzy


Kliknutím na název kurzu zobrazíte detailní informace a formulář pro elektronické přihlášení.

Název / Garant Program Přihlášeno / Počet účastníků Termín Poplatek
Lékařská první pomoc
doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.
Nebyl vložen 9/20 10.09 ~ 12.09.2018 2,700.00 Kč
Lékařská první pomoc
doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.
Nebyl vložen 7/20 17.09 ~ 19.09.2018 2,700.00 Kč
Lékařská první pomoc
doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.
Nebyl vložen 4/20 24.09 ~ 26.09.2018 2,700.00 Kč
Prevence užívání návykových látek a léčba závislostí
prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
Nebyl vložen Neomezeno 06.12.2018 950.00 Kč
Prevence užívání návykových látek a léčba závislostí
prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
Nebyl vložen Neomezeno 07.06.2018 950.00 Kč
Prevence užívání návykových látek a léčba závislostí
prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
Nebyl vložen Neomezeno 04.10.2018 950.00 Kč
Radiační ochrana
doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc. MBA
Nebyl vložen Neomezeno 12.09.2018 950.00 Kč
Radiační ochrana
doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc. MBA
Nebyl vložen Neomezeno 12.10.2018 950.00 Kč
Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
MUDr. David Marx, Ph.D.
Nebyl vložen 40/40 03.05 ~ 04.05.2018 1,800.00 Kč
Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
MUDr. David Marx, Ph.D.
Nebyl vložen Neomezeno 24.09 ~ 25.09.2018 1,800.00 Kč
Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
MUDr. David Marx, Ph.D.
Nebyl vložen Neomezeno 04.12 ~ 05.12.2018 1,800.00 Kč

Nepovinné kurzy


Kliknutím na název kurzu zobrazíte detailní informace a formulář pro elektronické přihlášení.

Obor / Název / Garant Program Přihlášeno / Počet účastníků Termín Poplatek
Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu
Kurz před atestací Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.
Program Neomezeno 18.06 ~ 22.06.2018 4,500.00 Kč
Psychiatrie a lékařská psychologie
Psychoedukace u schizofrenie: teorie a praxe
prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
Program Anotace Neomezeno 10.04.2018 950.00 Kč
Psychiatrie a lékařská psychologie
Základy práce s psychotickým pacientem
prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
Program Anotace Neomezeno 09.04.2018 950.00 Kč

MMXV © INIS17 3.LF UK Intranet.