Oborové kurzy


Kliknutím na název kurzu zobrazíte detailní informace a formulář pro elektronické přihlášení.

Obor / Název / Garant / Místo konání Program Přihlášeno / Počet účastníků Termín Poplatek
Anesteziologie a intenzivní medicína
AIM - kurz na ukončení kmene
prof. MUDr. Jan Pachl, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 14.10 ~ 25.10.2019 9,000.00 Kč
Hygiena a epidemiologie
Novinky z hygieny a epidemiologie
doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 04.11 ~ 15.11.2019 9,000.00 Kč
Hygiena a epidemiologie
Předatestační kurz z Hygieny a epidemiologie
doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Program Neomezeno 01.04 ~ 05.04.2019 4,500.00 Kč
Lékařská mikrobiologie
Lékařská bakteriologie
doc. MUDr. Marek Bednář, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 19.11 ~ 22.11.2019 3,500.00 Kč
Plastická chirurgie
Předatestační kurz z Plastické chirurgie
doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 04.11 ~ 08.11.2019 4,500.00 Kč
Pracovní lékařství
Předatestační kurz z Pracovního lékařství
doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc. MBA
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 04.03 ~ 15.03.2019 9,000.00 Kč
Rehabilitační a fyzikální medicína
Předatestační kurz z rehabilitace a fyzikální medicíny
MUDr. Jan Vacek, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 01.04 ~ 12.04.2019 9,000.00 Kč
Traumatologie
Předatestační kurz z Traumatologie
doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Program Neomezeno 04.03 ~ 13.03.2019 9,000.00 Kč
Urologie
Ultrasonografie
doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D., MHA
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 4/12 24.04.2019 1,900.00 Kč
Urologie
Ultrasonografie
doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D., MHA
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 4/12 25.04.2019 1,900.00 Kč
Urologie
Ženská urologie
doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D., MHA
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 7/12 22.05.2019 1,900.00 Kč

Povinné kurzy


Kliknutím na název kurzu zobrazíte detailní informace a formulář pro elektronické přihlášení.

Obor / Název / Garant / Místo konání Program Přihlášeno / Počet účastníků Termín Poplatek
Lékařská první pomoc
doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.
České Budějovice, Nemocnice České Budějovice
Nebyl vložen Neomezeno 09.09 ~ 11.09.2019 2,700.00 Kč
Lékařská první pomoc
doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 17.09 ~ 20.09.2019 2,700.00 Kč
Lékařská první pomoc
doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 24.09 ~ 27.09.2019 2,700.00 Kč
Novinky z vnitřního lékařství
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 27.05 ~ 31.05.2019 4,500.00 Kč
Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 41/41 28.02.2019 950.00 Kč
Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 13.06.2019 950.00 Kč
Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
České Budějovice, Nemocnice České Budějovice
Nebyl vložen Neomezeno 19.09.2019 950.00 Kč
Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 03.10.2019 950.00 Kč
Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 05.12.2019 950.00 Kč
Radiační ochrana
doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 23.05.2019 950.00 Kč
Radiační ochrana
doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
České Budějovice, Nemocnice České Budějovice
Nebyl vložen Neomezeno 30.05.2019 950.00 Kč
Radiační ochrana
doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 19.09.2019 950.00 Kč
Radiační ochrana
doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 14.11.2019 950.00 Kč
Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
MUDr. David Marx, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 41/41 15.04 ~ 16.04.2019 1,800.00 Kč
Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
MUDr. David Marx, Ph.D.
České Budějovice, Nemocnice České Budějovice
Nebyl vložen Neomezeno 19.06 ~ 20.06.2019 1,800.00 Kč
Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
MUDr. David Marx, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 16.09 ~ 17.09.2019 1,800.00 Kč

Nepovinné kurzy


Kliknutím na název kurzu zobrazíte detailní informace a formulář pro elektronické přihlášení.

Obor / Název / Garant / Místo konání Program Přihlášeno / Počet účastníků Termín Poplatek
Psychiatrie a lékařská psychologie
Psychoedukace u schizofrenie: teorie a praxe
prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Anotace Neomezeno 17.09.2019 950.00 Kč
Psychiatrie a lékařská psychologie
Psychoedukace u schizofrenie: teorie a praxe
prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Program Anotace 29/30 20.03.2019 950.00 Kč
Psychiatrie a lékařská psychologie
Základy práce s psychotickým pacientem
prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Program Anotace Neomezeno 19.03.2019 950.00 Kč
Psychiatrie a lékařská psychologie
Základy práce s psychotickým pacientem
prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Anotace Neomezeno 16.09.2019 950.00 Kč

MMXV © INIS17 3.LF UK Intranet.