Oborové kurzy


Kliknutím na název kurzu zobrazíte detailní informace a formulář pro elektronické přihlášení.

Obor / Název / Garant / Místo konání Program Přihlášeno / Počet účastníků Term Fee
-
Simulace kritických stavů
MUDr. Michael Stern, MBA
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Program Anotace 10/10 16.09 ~ 17.09.2021 7,000.00 Kč
Anesteziologie a intenzivní medicína
Základy anesteziologie a intenzivní medicíny
prof. MUDr. Jan Pachl, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 08.11 ~ 12.11.2021 4,500.00 Kč
Dermatovenerologie
Základy dermatovenerologie
prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 06.09 ~ 10.09.2021 4,500.00 Kč
Gynekologie a porodnictví
Základy gynekologie a porodnictví - Vaginální porodnické extrakční operace (praktická část)
prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 15.09.2021 950.00 Kč
Kardiologie
Předatestační kurz Kardiologie
prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 20.09 ~ 24.09.2021 4,500.00 Kč
Neurologie
Předatestační kurz Neurologie
doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., MHA
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 06.09 ~ 01.10.2021 12,000.00 Kč
Nukleární medicína
Kurz z Nukleární medicíny
doc. MUDr. Otto Lang, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Program Neomezeno 04.10 ~ 05.10.2021 1,800.00 Kč
Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu
Kurz před atestací Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 06.09 ~ 10.09.2021 4,500.00 Kč
Pediatrie
Základy pediatrie
doc.MUDr. Felix Votava, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 22.11 ~ 26.11.2021 4,500.00 Kč
Plastická chirurgie
Předatestační kurz Plastická chirurgie
prof. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 01.11 ~ 05.11.2021 4,500.00 Kč
Radiační onkologie
Biologie nádorů
doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 13.09.2021 950.00 Kč
Radiační onkologie
Radiologická fyzika
doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 20.09.2021 950.00 Kč
Vnitřní lékařství
Základy vnitřního lékařství
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 18.10 ~ 22.10.2021 4,500.00 Kč

Povinné kurzy


Kliknutím na název kurzu zobrazíte detailní informace a formulář pro elektronické přihlášení.

Obor / Název / Garant / Místo konání Program Přihlášeno / Počet účastníků Term Fee
Lékařská první pomoc
doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.
České Budějovice, Nemocnice České Budějovice
Nebyl vložen 43/44 08.09 ~ 10.09.2021 2,700.00 Kč
Lékařská první pomoc
doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 43/43 13.09 ~ 15.09.2021 2,700.00 Kč
Lékařská první pomoc
doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 43/43 20.09 ~ 22.09.2021 2,700.00 Kč
Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
České Budějovice, Nemocnice České Budějovice
Nebyl vložen 40/40 16.09.2021 950.00 Kč
Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 21/40 30.09.2021 950.00 Kč
Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 12/40 02.12.2021 950.00 Kč
Radiační ochrana
doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 21/50 16.09.2021 950.00 Kč
Radiační ochrana
doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 15/50 11.11.2021 950.00 Kč
Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
MUDr. David Marx, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 42/50 25.11 ~ 26.11.2021 1,800.00 Kč
Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
MUDr. David Marx, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 25/50 16.09 ~ 17.09.2021 1,800.00 Kč

Nepovinné kurzy


Kliknutím na název kurzu zobrazíte detailní informace a formulář pro elektronické přihlášení.

Obor / Název / Garant / Místo konání Program Přihlášeno / Počet účastníků Term Fee

Nejsou vypsány žádné kurzy

MMXV © INIS17 3.LF UK Intranet.