Oborové kurzy


Kliknutím na název kurzu zobrazíte detailní informace a formulář pro elektronické přihlášení.

Obor / Název / Garant / Místo konání Program Přihlášeno / Počet účastníků Term Fee
Chirurgie
Základy chirurgie
prof. MUDr. Robert Gürlich, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 14.09 ~ 18.09.2020 4,500.00 Kč
Dermatovenerologie
Základy dermatovenerologie
prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 21.09 ~ 25.09.2020 4,500.00 Kč
Gynekologie a porodnictví
Základy gynekologie a porodnictví
prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 31/35 21.09 ~ 24.09.2020 4,500.00 Kč
Gynekologie a porodnictví
Základy gynekologie a porodnictví - Vaginální porodnické extrakční operace (praktická část)
prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 6/8 07.09.2020 950.00 Kč
Plastická chirurgie
Předatestační kurz Plastická chirurgie
prof. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 02.11 ~ 06.11.2020 4,500.00 Kč
Radiační onkologie
Biologie nádorů
doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 14.09.2020 950.00 Kč
Radiační onkologie
Radiologická fyzika
doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 21.09.2020 950.00 Kč
Radiologie a zobrazovací metody
Muskuloskeletální radiologie
doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 14.09 ~ 15.09.2020 1,800.00 Kč
Rehabilitační a fyzikální medicína
Fyzikální terapie
MUDr. Jan Vacek, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 30.09 ~ 02.10.2020 2,700.00 Kč
Vnitřní lékařství
Předatestační kurz Vnitřní lékařství
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 05.10 ~ 16.10.2020 9,000.00 Kč
Vnitřní lékařství
Základy vnitřního lékařství
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 57/57 05.10 ~ 09.10.2020 4,500.00 Kč

Povinné kurzy


Kliknutím na název kurzu zobrazíte detailní informace a formulář pro elektronické přihlášení.

Obor / Název / Garant / Místo konání Program Přihlášeno / Počet účastníků Term Fee
Lékařská první pomoc
doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 44/44 14.09 ~ 16.09.2020 2,700.00 Kč
Lékařská první pomoc
doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 42/42 21.09 ~ 23.09.2020 2,700.00 Kč
Lékařská první pomoc
doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.
České Budějovice, Nemocnice České Budějovice
Nebyl vložen 40/40 09.09 ~ 11.09.2020 2,700.00 Kč
Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 61/40 01.10.2020 950.00 Kč
Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 52/52 03.12.2020 950.00 Kč
Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí - DOPOLEDNÍ
prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
České Budějovice, Nemocnice České Budějovice
Program 44/45 17.09.2020 950.00 Kč
Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí - ODPOLEDNÍ
prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
České Budějovice, Nemocnice České Budějovice
Program 45/45 17.09.2020 950.00 Kč
Radiační ochrana
doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 55/55 17.09.2020 950.00 Kč
Radiační ochrana
doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 52/52 12.11.2020 950.00 Kč
Základy zdravotnické legislativy, etika a komunikace
MUDr. David Marx, Ph.D.
České Budějovice, Nemocnice České Budějovice
Nebyl vložen 41/41 22.10 ~ 23.10.2020 1,800.00 Kč
Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
MUDr. David Marx, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 52/52 16.09 ~ 17.09.2020 1,800.00 Kč
Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
MUDr. David Marx, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 52/52 11.11 ~ 12.11.2020 1,800.00 Kč

Nepovinné kurzy


Kliknutím na název kurzu zobrazíte detailní informace a formulář pro elektronické přihlášení.

Obor / Název / Garant / Místo konání Program Přihlášeno / Počet účastníků Term Fee
-
Psychoedukace u schizofrenie: teorie a praxe
prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 14/20 16.09.2020 950.00 Kč
-
Základy práce s psychotickým pacientem
prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 8/20 15.09.2020 950.00 Kč

MMXV © INIS17 3.LF UK Intranet.