Oborové kurzy


Kliknutím na název kurzu zobrazíte detailní informace a formulář pro elektronické přihlášení.

Obor / Název / Garant / Místo konání Program Přihlášeno / Počet účastníků Term Fee
Anesteziologie a intenzivní medicína
AIM - kurz na ukončení kmene
prof. MUDr. Jan Pachl, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 21.10 ~ 25.10.2019 4,500.00 Kč
Hygiena a epidemiologie
Novinky z hygieny a epidemiologie
doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 04.11 ~ 15.11.2019 9,000.00 Kč
Lékařská mikrobiologie
Lékařská bakteriologie
doc. MUDr. Marek Bednář, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 19.11 ~ 22.11.2019 3,500.00 Kč
Plastická chirurgie
Předatestační kurz z Plastické chirurgie
doc. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 04.11 ~ 08.11.2019 4,500.00 Kč
Radiační onkologie
Biologie nádorů
doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 23.09.2019 950.00 Kč
Radiační onkologie
Předatestační kurz Radiační onkologie
doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 21.10 ~ 01.11.2019 9,000.00 Kč
Radiační onkologie
Radiační ochrana pro aplikující odborníky
Ing. Tomáš Steinberger
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 07.10 ~ 11.10.2019 4,500.00 Kč
Radiační onkologie
Radiologická fyzika
doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Program Neomezeno 16.09.2019 950.00 Kč
Radiologie a zobrazovací metody
Muskuloskeletální radiologie
doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Program Neomezeno 16.09 ~ 17.09.2019 1,800.00 Kč
Radiologie a zobrazovací metody
Novinky z radiologie
doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 04.11 ~ 08.11.2019 4,500.00 Kč

Povinné kurzy


Kliknutím na název kurzu zobrazíte detailní informace a formulář pro elektronické přihlášení.

Obor / Název / Garant / Místo konání Program Přihlášeno / Počet účastníků Term Fee
Lékařská první pomoc
doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.
České Budějovice, Nemocnice České Budějovice
Nebyl vložen 46/45 09.09 ~ 11.09.2019 2,700.00 Kč
Lékařská první pomoc
doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Program 43/43 16.09 ~ 18.09.2019 2,700.00 Kč
Lékařská první pomoc
doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 44/44 23.09 ~ 25.09.2019 2,700.00 Kč
Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
České Budějovice, Nemocnice České Budějovice
Nebyl vložen 43/43 19.09.2019 950.00 Kč
Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 50/50 03.10.2019 950.00 Kč
Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 50/50 05.12.2019 950.00 Kč
Radiační ochrana
doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 50/50 19.09.2019 950.00 Kč
Radiační ochrana
doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 50/50 14.11.2019 950.00 Kč
Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
MUDr. David Marx, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 51/51 16.09 ~ 17.09.2019 1,800.00 Kč
Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
MUDr. David Marx, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 51/51 11.11 ~ 12.11.2019 1,800.00 Kč

Nepovinné kurzy


Kliknutím na název kurzu zobrazíte detailní informace a formulář pro elektronické přihlášení.

Obor / Název / Garant / Místo konání Program Přihlášeno / Počet účastníků Term Fee
Psychiatrie a lékařská psychologie
Psychoedukace u schizofrenie: teorie a praxe
prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 17/25 02.10.2019 950.00 Kč
Psychiatrie a lékařská psychologie
Psychoedukace u schizofrenie: teorie a praxe
prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Anotace 39/39 17.09.2019 950.00 Kč
Psychiatrie a lékařská psychologie
Základy práce s psychotickým pacientem
prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Anotace 27/32 16.09.2019 950.00 Kč
Psychiatrie a lékařská psychologie
Základy práce s psychotickým pacientem
prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 7/25 01.10.2019 950.00 Kč

MMXV © INIS17 3.LF UK Intranet.