Oborové kurzy


Kliknutím na název kurzu zobrazíte detailní informace a formulář pro elektronické přihlášení.

Obor / Název / Garant / Místo konání Program Přihlášeno / Počet účastníků Term Fee
Anesteziologie a intenzivní medicína
Simulace kritických stavů
MUDr. Michael Stern. MBA
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 9/10 06.06 ~ 07.06.2023 7,000.00 Kč
Anesteziologie a intenzivní medicína
Simulace kritických stavů
MUDr. Michael Stern. MBA
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 9/10 12.06 ~ 13.06.2023 7,000.00 Kč
Anesteziologie a intenzivní medicína
Základy Anesteziologie a intenzivní medicíny
prof. MUDr. Jan Pachl, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 18.09 ~ 22.09.2023 4,500.00 Kč
Gastroenterologie
Předatestační kurz Gastroenterologie
doc. MUDr. Jan Hajer, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 18.09 ~ 22.09.2023 4,500.00 Kč
Gynekologie a porodnictví
Základy gynekologie a porodnictví - Vaginální porodnické extrakční operace (praktická část)
prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 3/8 04.10.2023 950.00 Kč
Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Základy ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 18.09 ~ 22.09.2023 4,500.00 Kč
Psychiatrie
Elektrokonvulzní terapie
MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Program 29/30 04.04.2023 950.00 Kč
Radiační onkologie
Biologie nádorů
doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 18.09.2023 950.00 Kč
Rehabilitační a fyzikální medicína
Fyzikální terapie
MUDr. Zoran Nerandžič
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 14.11 ~ 16.11.2023 2,700.00 Kč
Urologie
Ultrasonografie v urologii
doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D., MHA
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 6/12 18.05.2023 1,900.00 Kč
Urologie
Ženská urologie
doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D., MHA
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 25.05.2023 950.00 Kč
Vnitřní lékařství
Základy vnitřního lékařství
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 06.11 ~ 10.11.2023 4,500.00 Kč
Vnitřní lékařství
Základy vnitřního lékařství
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 05.06 ~ 09.06.2023 4,500.00 Kč

Povinné kurzy


Kliknutím na název kurzu zobrazíte detailní informace a formulář pro elektronické přihlášení.

Obor / Název / Garant / Místo konání Program Přihlášeno / Počet účastníků Term Fee
Lékařská první pomoc
doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.
České Budějovice, Nemocnice České Budějovice
Nebyl vložen 34/40 06.09 ~ 08.09.2023 2,700.00 Kč
Lékařská první pomoc
doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 40/40 11.09 ~ 13.09.2023 2,700.00 Kč
Lékařská první pomoc
doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 40/40 18.09 ~ 20.09.2023 2,700.00 Kč
Lékařská první pomoc - DISTANČNĚ (nejedná se o vysílání v reálném čase)
doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 29.05 ~ 31.05.2023 1,800.00 Kč
Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 42/42 08.06.2023 950.00 Kč
Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 19/40 05.10.2023 950.00 Kč
Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 20/40 30.11.2023 950.00 Kč
Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
České Budějovice, Nemocnice České Budějovice
Nebyl vložen 40/40 14.09.2023 950.00 Kč
Radiační ochrana
prof. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 53/54 18.05.2023 950.00 Kč
Radiační ochrana
prof. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
České Budějovice, Nemocnice České Budějovice
Nebyl vložen 40/40 25.05.2023 950.00 Kč
Radiační ochrana
prof. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 3/54 14.09.2023 950.00 Kč
Radiační ochrana
prof. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 10/54 09.11.2023 950.00 Kč
Úvod do rehabilitace
MUDr. Zoran Nerandžič
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 09.10 ~ 13.10.2023 4,500.00 Kč
Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
MUDr. David Marx, Ph.D.
České Budějovice, Nemocnice České Budějovice
Nebyl vložen 41/41 28.06 ~ 29.06.2023 1,800.00 Kč
Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
MUDr. David Marx, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 39/54 21.09 ~ 22.09.2023 1,800.00 Kč
Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
MUDr. David Marx, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 34/54 23.11 ~ 24.11.2023 1,800.00 Kč

Nepovinné kurzy


Kliknutím na název kurzu zobrazíte detailní informace a formulář pro elektronické přihlášení.

Obor / Název / Garant / Místo konání Program Přihlášeno / Počet účastníků Term Fee
Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Kurz před atestací Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 12.06 ~ 16.06.2023 4,500.00 Kč
Rehabilitační a fyzikální medicína
Interdisciplinární terapie v neurorehabilitaci
prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Program Neomezeno 11.09 ~ 15.09.2023 4,500.00 Kč

MMXV © INIS17 3.LF UK Intranet.