Oborové kurzy


Kliknutím na název kurzu zobrazíte detailní informace a formulář pro elektronické přihlášení.

Obor / Název / Garant / Místo konání Program Přihlášeno / Počet účastníků Term Fee
Gastroenterologie
Předatestační kurz Gastroenterologie
doc. MUDr. Jan Hajer, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Program Neomezeno 02.10 ~ 06.10.2023 4,500.00 Kč
Gynekologie a porodnictví
Základy gynekologie a porodnictví - Vaginální porodnické extrakční operace (praktická část)
prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Program 8/8 04.10.2023 950.00 Kč
Rehabilitační a fyzikální medicína
Fyzikální terapie
MUDr. Zoran Nerandžič
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Program Neomezeno 14.11 ~ 16.11.2023 2,700.00 Kč
Vnitřní lékařství
Základy vnitřního lékařství
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 39/54 06.11 ~ 10.11.2023 4,500.00 Kč

Povinné kurzy


Kliknutím na název kurzu zobrazíte detailní informace a formulář pro elektronické přihlášení.

Obor / Název / Garant / Místo konání Program Přihlášeno / Počet účastníků Term Fee
Lékařská první pomoc - DISTANČNĚ (nejedná se o vysílání v reálném čase)
doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen Neomezeno 11.10 ~ 13.10.2023 1,800.00 Kč
Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Program 40/40 05.10.2023 950.00 Kč
Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 40/40 30.11.2023 950.00 Kč
Radiační ochrana
prof. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 34/54 09.11.2023 950.00 Kč
Úvod do rehabilitace
MUDr. Jitka Kolombová, MBA
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Program Neomezeno 09.10 ~ 13.10.2023 4,500.00 Kč
Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
MUDr. David Marx, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Nebyl vložen 55/55 23.11 ~ 24.11.2023 1,800.00 Kč

Nepovinné kurzy


Kliknutím na název kurzu zobrazíte detailní informace a formulář pro elektronické přihlášení.

Obor / Název / Garant / Místo konání Program Přihlášeno / Počet účastníků Term Fee
Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Kurz před atestací Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Program Neomezeno 23.10 ~ 27.10.2023 4,500.00 Kč
Rehabilitační a fyzikální medicína
Interdisciplinární terapie v neurorehabilitaci MODUL B – Poruchy motoriky, senzoriky, kognice, syndromy a terapeutické postupy (KURZ PROSÍM UHRAĎIT AŽ V LEDNU 2024)
prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.
Praha, 3. lékařská fakulta UK
Program 16/25 29.01 ~ 02.02.2024 4,500.00 Kč

MMXV © INIS17 3.LF UK Intranet.