Studentská vědecká konference 2018

Studentská vědecká konference 3. LF UK se bude konat v úterý 22. května 2018. Konference bude podobně jako v předchozích letech rozdělena na přednášky a posterovou sekci s tím, že většina prezentací bude v podobě posterů. O rozdělení příspěvků do sekcí rozhodne nezávislá odborná komise. V rámci posterové sekce proběhne řízená diskuse s 5-minutovou prezentací soutěžícího.

 

Pokyny pro přednáškovou sekci

V rámci přednáškové sekce budete mít na Váš příspěvek celkem 15 minut, rozdělených závazně na 10 minutovou prezentaci a 5 minutovou diskusi. Zašlete nám prosím svou prezentaci do neděle 20. května 2018 23:59 na svk@lf3.cuni.cz, abychom ji mohli v den konání konference nahrát do počítače a neprodlužovali čas při výměně řečníků. 

Níže naleznete videozáznam semináře z volitelného předmětu Úvod do praktické metodologie vědecké práce, který obsahuje užitečné rady ke zlepšení prezentačních dovedností. Pod ním nalznete záznam vítězné přednášky Karla Kieslicha z loňského roku na téma Vizuální skórování atrofie hipokampu na MR pro časnou diagnostiku Alzheimerovy nemoci .

Jak (ne)prezentovat

Vizuální skórování atrofie hipokampu na MR pro časnou diagnostiku Alzheimerovy nemoci 

 

Pokyny pro posterovou sekci

V rámci posterové sekce budete mít na váš příspěvek před odbornou komisí celkem 5 minut. Těchto pět minut doporučujeme rozdělit na 3 minutový přednes a 2 minutovou diskusi. Diskuse musí proběhnout u každého posteru. Během Vašeho vystoupení se zaměřte zejména na prezentování výsledků Vaší vědecké práce.

Při navrhování Vašeho posteru se držte následujících závazných kritérií. Vytisknutí a rozvěšení posterů, které splní podmínky pro bezplatný tisk, zajistí organizační tým konference.

 

Všechny postery musí splňovat následující kritéria:

 • formát A0 (na výšku)
 • uvádí 3. lékařskou fakultu UK a logo 3. lékařské fakulty (dostupné na http://www.lf3.cuni.cz/3LF-271.html
 • obsahuje poster banner SVK 2017 v dolní části posteru
 • jazyk posteru je česky/slovensky/anglicky, odpovídá zaslanému abstraktu
 • postery zaslané k bezplatnému tisku musí dále dodržet instrukce k formátování (viz níže). Postery zaslané v nevhodném formátu nebudou vytištěny a účastníci budou povinni zajistit tisk na vlastní náklady. Prezentace tištěného posteru je podmínkou účasti v posterové sekci a získání zápočtu.
 • postery k tisku musí být zaslány nejpozději do 7.5. 23:59 na email svk@lf3.cuni.cz (popř. cestou internetového uložiště a zaslání odkazu ke stažení při velikosti souboru nad 10 MB)

 Formátování pro bezplatný tisk:

 • formát .pdf
 • velikost pro tisk A0 + 10mm na každé straně rezerva v barvě pozadí

-> velikost plátna 861x1209mm

 • rozlišení 150-300dpi

 

Pro vytvoření posteru můžete využít jedné z předpřipravených šablon s již vloženým posterbannerem:

Šablona pro Microsoft Powerpoint (verze 2017) 
Šablona pro Microsoft Powerpoint (verze 1997-2003)

Šablona pro InDesign

Šablona v pdf

Samotný posterbanner

 

Níže naleznete videotutoriály z volitelného předmětu Úvod do praktické metodologie vědecké práce na téma počítačové grafiky v Powerpointu a InDesignu, které Vám mohou pomoci s přípravou Vašeho posteru.

Základy počítačové grafiky

Adobe InDesign

 

Doporučené nástroje:

 • Microsoft Powerpoint (u starších verzí může být problém s takto vysokým rozlišením)
 • Scribus (zdarma)
 • Inkscape (zdarma)
 • Adobe Illustrator
 • Adobe InDesign
 • Adobe Photoshop

Užitečné tipy pro Microsoft PowerPoint 2010 při nepoužití šablony:

Nastavení velikosti plátna

 • návrh – vzhled stránky – šířka 86,1cm, výška 120,9cm

Export ve 300 DPI

 • soubor - tisk - vlastnosti tiskárny - rozložení - upřesnit - kvalita tisku - 300 DPI - OK 
 • jako tiskárnu zvolit Adobe pdf

 

Příklady vědeckých posterů si můžete prohlédnout zde:

Podrobnější návody a nezávazná doporučení naleznete například na:

 

Pokud byste měl/měla technické problémy s vytvořením posteru, kontaktujte nás na e-mail svk@lf3.cuni.cz

Své dotazy prosím zasílejte také na svk@lf3.cuni.cz.

 

Za organizační výbor SVK

prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.
Proděkanka pro postgraduální doktorská studia a pro studentskou vědeckou činnost
Koordinátorka SVK

 

 

MMXV © INIS17 3.LF UK Intranet.