MVS a MMVS pro zaměstnance 3. LF UK

Údaje o žadateli
Bibliografické údaje
Pokud časopis není dostupný nikde na území ČR, máte zájem o objednání článku ze zahraničí (=delší lhůta dodání)?
Pokud potřebujete sdělit nějaké doplňující údaje...

MMXV © INIS17 3.LF UK Intranet.