3. LF UK - Program Dvojčata

Nápověda pro uchazeče o účast v programu

I. úvodní stránka aplikace

Na úvodní stránce aplikace je zobrazena nabídka termínů pro učastníky programu Dvojčata 3. LF UK.

Na pravé straně každého termínu je zobrazeno tlačítko "Přihlásit na tento termín", kliknutím na toto tlačítko se zobrazí přihlašovací formulář účastníka programu pro zvolený termín.

II. přihlašovací formulář

Přihlašovací formulář pro uchazeče o účast v programu Dvojčata 3. LF UK.

V přihlašovacím formuláři je nezbytné vyplnit pole "Jméno", "Příjmení", "Datum narození" a "Email", volitelně také pole "Telefon".

Věnujte prosím náležitou pozornost správnému vyplnění všech povinných polí - obzvláště pak poli "Email".

Pro úspěšné dokončení přihlášení je nezbytná správná a funkční emailová adresa - její platnost bude ověřena v krocích následujících odeslání přihlašovacího formuláře.

Kliknutím na tlačítko "Přihlásit" v dolní části přihlašovacího formuláře odešlete vyplněné udaje ke zpracování.

III. přihlášení

Po úspěšném odeslání přihlašovacího formuáře dojde k přesměrování na stránku potvrzující úspěšné přihlášení.

Na této stránce je zobrazena informace o odesální protvrzovacího emailu na emailovou adresy zadanou v přihlašovacím formuláři.

V potvrzovacím emailu je uveden odkaz na který je nutné kliknout pro potvrzení správnosti a funkčnosti emailové adresy a pro dokončení a potvrzení přihlášení do programu Dvojčata 3. LF UK.

IV. email - potvrzení přihlášení

Email doručený na adresu uvedenou v přihlašovacím formuláři.

V dolní části obsahu emailu je uveden odkaz "Potvrdit přihlášení" - kliknutím na tento odkaz se otevře okno prohlížeče a dojde k potvrzení platnosti a funkčnosti emailové adresy a zároveň k definitivnímu potvrzení přihlášení do programu Dvojčata 3. LF UK.

V. potvrzení přihlášení

Stránka informující o úspěšném potvrzení emailové adresy a přihlášení na zvolený termín programu Dvojčata 3. LF UK.

Na emailovou adresu zadanou při přihlášení je zároveň odeslán email informující o uspěšném potvrzení emailové adresy a přihlášení na zvolený termín programu.

Tento email také obsahuje informaci o možnosti zrušit potvrzené přihlášení - v dolní části emailu se nachází odkaz pro zrušení přihlášení.

VII. potvrzení zrušení přihlášení

Kliknutím na odkaz pro zrušení přihlášení v emailu potvrzujícím přihlášení dojde k otevření okna prohlížeče a zobrazení stránky aplikace, která informuje o úspěšném zrušení přihlášení na termín programu Dvojčata 3. LF UK.

Na emailovou adresu zadanou při přihlášení je zároveň odeslán email informující o úspěšném zrušení přihlášení na termín programu Dvojčata 3. LF UK.

Tento email také v dolní části obsahuje odkaz zpět na úvodní stránku aplikace Dvojčata, kde je možno se opět přihlásit na jiný nabízený termín.

MMXV © INIS17 3.LF UK Intranet.